top of page

משחק: קופי

ורדה עטר

בנושא  70 שנה לישראל

 

פרטי הגן:

שם הגן: ערבה, גן חובה

שם המפקחת: נירה בן הדור

 

 מטרות:

1.הכרת סמלי המדינה

2.פיתוח ריכוז וכושר הבחנה .

3. אימון במשימות הדורשות חשיבה מהירה .

 

 על המשחק: המשחקבמסגרת 70 שנה למדינת ישראל, המשחק מעודד הכרת הסמלים החשובים של המדינה בצורה חווייתית המעודדת חשיבה מהירה.

להוראות המשחק

bottom of page