top of page

משחק:

חדר בריחה סובב ישראל

אתי שפטוצלוב

 

משחק מתוקשב

פרטי הגן:

גן זמר, גיל הילדים: 5-6

שם המפקחת: נירה בן הדור

 רציונל ומטרות:

  • הכרת מדינת ארץ ישראל באמצעות משחק והנאה.

  • פיתוח עצמאות בקרב ילדי הגן תוך שימוש במדיה הדיגיטאלית אשר מתפתחת ונעשית חלק מחיינו.

  •  

 על המשחק: לאחר למידה מעמיקה סביב מפת ארץ ישראל ומקומות משמעותיים וגדולים בה, הילדים משחקים במשחק "חדר בריחה סובב ישראל" ובעזרת חידות מוקלטות מתקדמים לכיוון היעד הסופי. המשחק הינו אמצעי לסיכום הנושא הנלמד.

 

להוראות המשחק

דף 1

דף 2

bottom of page