top of page

משחק:
 

עיר אתר בישראל

ויקטוריה זוהר

פרטי הגן: גן כוכב ים, חובה

שם המפקחת: נירה בן הדור

 

רציונל ומטרה:

זיהוי אתרים בישראל.

הילדים  יחזקו, יטמיעו ויחזרו על הנושא הנלמד "אתרים וערים בישראל"  בצורה חווייתית ומהנה, ובכך נהפוך את תהליך הלמידה למשמעותי בעבורם.

הילדים יפתחו חשיבה לוגית וירכשו כישורי חיים תוך כדי עידוד לסובלנות ודחיית סיפוקים (המתנה לתור), כבוד לחבר (התנסות בחוויית ההפסד וקבלתו.

 

על המשחק:

המשחק נולד בהשראת משחק החשיבה המיתולוגי איקס עיגול, כאשר את האיקסים ועיגולים מחליפים אתרים של ארצנו היפה.

להוראות המשחק

bottom of page