top of page

משחק:

תפוס את הדגל

תמי גולן

פרטי הגן:

שם הגן: גן דובדבן, גן חובה חמ"ד

גיל הילדים: 5-6

שם המפקחת: דורית טננבוים

 נושא היוזמה: משחק זיכרון

 רציונל ומטרה: 

הכרת אישים, סמלים ומקומות בארץ ישראל תוך כדי הנאה וחוויה ממשחק זיכרון קצת שונה, הילד לומד להכיר ולזהות את אותם סמלים הקשורים לארץ ישראל.

להוראות המשחק

bottom of page