top of page

משחק:

פרחי ארצנו- בינגו ולוטו 

אילנית אלביליה, גילה אלבז, זהבית עמר,

סיגל תמסוט ועליזה אזולאי

שמות הגנים: שירת הים, צוללים, דגנית ורוטציות-  חמ"ד

גיל הילדים: טרום חובה וחובה

שם המפקחת: דורית טננבוים

שם הגננת המובילה: אילנה גבאי

שם היוזמה:

"משחק- פרחי ארצנו: בינגו ולוטו"

שני משחקים במשחק אחד

רציונל ומטרות:

הילדים:

• ילמדו לזהות ולשיים שמות מפרחי ארצנו בתמונה ובמילה כתובה

•יעשירו את אוצר מילים והשפה, יפתחו תפיסה חזותית, אינטראקציה וערנות בין המשתתפים

•יכירו של מושגים חדשים ואף ארגז כלים רחב ומגוון ומלא העשרה הן לימודית והן חווייתית.

להוראות המשחק בינגו

להוראות המשחק לוטו

bottom of page