top of page

משחק תנועה:

מעגל סמלי המדינה

רינה אגם

 פרטי  הגן :

שם הגן: עירית

גיל הילדים:  3-4 

שם המפקחת: איילה משה

רציונל ומטרה: חיזוק ההיכרות עם סמלי המדינה באמצעות משחק תנועה.

על המשחק: המשחק מחזק את ההיכרות של סמלי מדינת ישראל - דגל המדינה וסמל המדינה באמצעות ריקוד ,תנועה ושירי הארץ. הילדים מתסדרים במעגל באמצעות זיהוי הסמלים שעל הצמיד בידיהם ויוצאים בריקוד.

 

bottom of page