top of page

משחק:

חרקים וזוחלים

רינה שמחי ועדנה ואקנין

 

משחק זיכרון של חרקים וזוחלים בא"י

שמות הגנים: גן חלמיש וגן דולפין

גיל הילדים: טרום חובה וחובה

שם המפקחת: נירה בן הדור ודורית טננבוים

 מטרות:

•הילד יכיר  חרקים וזוחלים מעולם הטבע .

•הילד יתנסה במיון חרקים וזוחלים לקבוצות.

•הילד יחלק לצללים את שמות החרקים והצללים .

•הילד יזהה את האות הפותחת של כל החרקים והצללים.

להוראות המשחק

bottom of page