top of page

משחק:

בואו נטייל בשבילי ישראל

עפרה שפר

 פרטי הגן: גן תות, טרום חובה

שם המפקחת: נירה בן הדור

 רציונל ומטרה:

הכרת אתרים, בעלי חיים וצמחים לאורך שביל ישראל.

להוראות המשחק

 

bottom of page