top of page

משחק:

שלום לך ארץ נהדרת

סוזי ביטון ומיכל אביר

 

משחק מתוקשב בנושא 70 שנה למדינה

פרטי הגנים:

גן תפוח ,גן הפנינה

גיל הילדים: 4-6

שם המפקחת: נירה בן הדור

  רציונל ומטרות:

לטפח ולעודד את זיקתו של הילד ושייכותו לארץ ישראל.

להכיר לילדי הגן את המיוחד והמאחד בנוף הישראלי על כל גווניו וייחודיותו.

להוראות המשחק

bottom of page