top of page

משחק:

המירוץ ל70+

ננה מסיקה

 פרטי הגן:

גן חמ"ד האירוסים לגילאי 5-6

שם המפקחת: דורית טננבוים

 

  נושא היוזמה: משחק מסלול רב כיווני עם ליבני די ג'י

רציונל: המשחק מאפשר תפיסת עשרות (עשרת נבחרת) באמצעות ליבני די ג'י

 

  מטרות:

הילד ילמד את הרכב המספר (בעשרות)

הילד יזהה ויתאים כמות לכמות

הילד יתאים כמות חד חד ערכית

הילד יפתח יכולת אסטרטגית – תכנון התקדמות במסלול

 

  על המשחק: המשחק מהווה כלי דידקטי חווייתי להוראת העשרת ומרכיביה.

להוראות המשחק

bottom of page