top of page

:מפקחת המחוז – אושרה שלייפר

 

מורכבות התקופה דורשת התאמות, תכנון מושכל וארגון מדויק. לפניכם מודל הלמידה ההיברידית, מחוז דרום. בבסיס המהלך הצבנו את מימוש האוטונומיה והגמישות הניהולית והפדגוגית של כל מוסד חינוכי. במודל אסופת עקרונות, רכיבים והנחות יסוד ללמידה היברידית מיטבית לצד קישורים חיוניים ובימת שיתוף לתוצרים בעלי ערך. תודה ליעקב הכט על ליווי המהלך ולצוות המחוזי אשר עמל על תוצר זה 

...קראו עוד

למידה היברידית-

ארגון בצל הקורונה

קורונה5.png
קורונה5.png
קורונה5.png
bottom of page