top of page

המסלול המנצח

מרכז פסג''ה אשדוד גאה להציג מרחב

חדשנות טכנולוגית

טכנולוגיה כי זה טבעי...

המה והלמה

  המרחב "חדשנות טכנולוגית" מכשיר אתכם המורים להיות מעצבי למידה ויזמים בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה.

ללומדים במאה ה-21 נחוצות מיומנויות חדשות המאפשרות להשתלב בחברה בעידן הדיגיטלי.

 מרכז הדרכה והיוועצות

מתן שירותי ייעוץ מקוון או פנים אל פנים ע"י ראשות המרחב

הפעלת קהילת למידה והיוועצות

 

 מאגר ובמה לשיתוף ידע

כלי החודש- פרסום מדריך יישומי ודוגמאות-פרסום שבועי של כרטיסיות הדרכה  - כלי עזר מתוקשב  למורה

במה לדוגמאות של הערכה חלופית באמצעות כלים דיגיטליים

הדגמות של מתודות  חדשניות

 

 פיתוח חדשנות טכנולוגית

ייזום, יישום, הדגמה ומודלינג לחדשנות טכנולוגית במגוון ערוצים לרבות מסגרות למידה

bottom of page