תפקיד החונך

  תפקיד החונך והמלווה כולל תמיכה מתוך קרבה, אמפתיה והבנת הקשיים שחווה המורה החדשה , לצד דרישה לנקוט עמדה ניטרלית אובייקטיבית ואף למתוח ביקורת בעת הצורך, כחלק מחובת ההערכה הדורשת שיפוט.

   יחסי הגומלין שבין החונך למתמחה, בין המלווה לעובד הוראה החדש, דורשים אמון הדדי בדומה לעמיתים למקצוע, זאת בשעה שהם ניצבים במקום שונה בהתפתחות המקצועית שלהם: האחד הוא בעל ניסיון, והאחר מתנסה בשנותיו הראשונות.

בשנים אלה המתמחים ועובדי ההוראה החדשים נעזרים בהנחייתם של החונכים והמלווים, הם עסוקים בהישרדות ומצפים לקבל סיוע מרבי בעיקר באמצעות פתרונות ברורים ומהירים.

  עבודת החונכות והליווי לעובדי הוראה חדשים שמה דגש על העצמת עובד ההוראה המתחיל במסגרת תפקידו החדש ועל הובלתו לעצמאות ולאוטונומיה.

לאור מורכבות זו, ברורה הנחיצות להגדיר את תפקיד החונכות והליווי ולפרט את דרכי העבודה והמיומנות הנדרשים במסגרתו.

קליטתם של עובדי הוראה חדשים מחייבת את הסביבה החינוכית ליצור תנאים נאותים לתפקוד. לתנאים מיוחדים אלו אנו קוראים ״תרבות קליטה״.

עיקרה של ״תרבות הקליטה״ הוא מתן ״יחס מסייע״, הנועד לקדם את עובד ההוראה המתחיל להיקלטות ולאוטונומיה מקצועית. ״יחס מסייע״ מצדד במערכת יחסים בין- אישית, בעלת אופי של כבוד הדדי, קבלה ותמיכה.

 

תהליך הבניית הזהות המקצועית:

הספרות העשירה הקיימת בארץ ובעולם בנושא החונכות והליווי מציעה לבחון את תהליך

הבניית הזהות המקצועית, שמתפתחת בשלב הכניסה להוראה, משלוש נקודות מבט:

א. נקודת מבט אישית-הומניסטית - החונכות והליווי הם תהליכים שנועדו לאפשר למתמחה

ולעובד ההוראה החדש להתמודד עם ״הלם המציאות״ במערכת החינוך ולהישאר במקצוע.

עיקריה הם תמיכה רגשית והפגת מתחים הנוצרים מקונפליקטים בין דרישות מקצועיות

ובין צרכים אישיים. ההנחה היא שהצבת המתמחה ועובד ההוראה החדש במרכז תשומת

הלב עשויה לסייע להעצמת תחושות הביטחון וההערכה העצמיים שלו ולחזקו רגשית

ומקצועית. מורים וגננות העובדים באווירה נינוחה ופתוחה יתפקדו טוב יותר גם בעבודת

החינוך וההוראה.

ב. נקודת מבט מקצועית-הוראתית - החונכות והליווי הם תהליכים שנועדו לספק תמיכה

מקצועית של פיתוח וחיזוק מיומנויות ההוראה. המתמחה ועובד ההוראה החדש, העובר

ממעמד של סטודנט למעמד של מורה או גננת, נדרש להיות איש מעשה מיומן. עם זאת

חסר לו ידע מעשי (פרקטי) על אודות טכניקות ומיומנויות הוראה, מקורות ומשאבים, תכניות

לימודים קיימות וכיוצא בזאת. בנוסף חסר לו ידע הקשרי על אודות המוסד החינוכי המסוים

שאליו הוא שובץ לעבודה. כל אלה אמורים להתפתח במשך תהליך החונכות והליווי.

ג. נקודת מבט ביקורתית ובונה - המפגש עם ההוראה בתנאי אמת מעלה קשיים ומציב סימני

שאלה. החונכות והליווי הם תהליכים המאפשרים העלאת שאלות בתחום ההוראה והחינוך,

ערעור על הקיים והצעת דרכים וגישות אחרות להוראה. בתהליך החונכות והליווי יש מקום

לנסח שאלות ערכיות על מטרות החינוך, על עולמם הפנימי של התלמידים ועל ערכי

החברה והתרבות שבה הם חיים. החונכות והליווי הם תהליכים שבהם בניית הידע נעשית

באופן פעיל על ידי המתמחים תוך כדי חשיבה פעילה .

 אתר התמחות וכניסה להוראה משרד החינוך:

החונכות והליווי למתמחים ולעובדי הוראה חדשים:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now