תמונה9.png
תמונה10.png

סדר יום

פרולוג // 
אתנחתא - רגעים של טוב // 14:00
אולם הכנסים -
דברי פתיחה והרצאות לבחירה // 14:30
הפסקה מוזיקלית // 15:20
סדנאות מקבילות לבחירה // 15:30
אולם הכנסים -
הרצאה, זמן משחק וסיכום // 16:10

לחברי פייסבוק

 חזרה למליאה: אולם כנסים // 
17:00 - 16:10
 מליאה: אולם כנסים - הרצאות // 
15:30 - 14:30
 סדנאות לבחירה // 
16:10 - 15:30
תמונה15.png
תמונה11.png
תמונה12.png