top of page

יחידות ההוראה

 תוכנית הלימודים בתנ"ך לחטיבה העליונה

'בראשית פרק ד
'בראשית פרק ג
בראשית פרק כ"ב 1-19
בראשית פרק י"א 1-9
בראשית פרק י"ב 1-9

                   קביעת מהות האדם לעולם איננה תשובה אלא תמיד שאלה

("מרטין היידגר, "מבוא למטאפיזקה)   

"כל דבר בעולם – מה שקיים ומה שקורה – הינו מבחן שנועד להעניק לך את חופש הבחירה. בחר בתבונה" (ר' נחמן מברסלב). 

 "הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם" (מסכת אבות)

יחידת הוראה מס'3: על הקנאה

"הו גאווה ,עד כמה את מכשילה אותנו" (מישל דה מונטן)

יחידת הוראה מס'4: גאווה אנושית

היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם" (מהטמה גנדי)

יחידת הוראה מס'5: שינויים בחיים

"קולות השתיקה הם למעלה מקולות הדיבור" (הבעש"ט)

יחידת הוראה מס'6

כניסה ליחידה

" אמון הדדי, גילוי לב ,שיתוף, הם עיקרון החיים של המשפחה,

בלעדיהם אין המשפחה יפה ,וגם לא מוסרית,

שהרי אז נפרדים הדברים שהאהבה מאחדת אותם – הגוף והנפש " (סרן קירקגור)

יחידת הוראה מס'7: הכל נשאר במשפחה

מי שלא הכיר מעולם את האהבה לא ידע מעולם את הצער. (תומס מארסלדון)

?יחידת הוראה מס'8: אהבה זה כואב

1 / 1

Please reload

'בראשית א' ו ב
בראשית פרק כ"ז
בראשית פרק כ''ט
bottom of page