top of page
באנר-לוגו ניהול קריירה (3).jpg

"האדם היחיד שנועדתם להיות הוא האדם שאתם מחליטים להיות" (ראלף וולדו אמרסון)

ניהול קריירה הוא תהליך מתמשך בו  על עובד ההוראה להבין קודם כול מהם הערכים והשאיפות המנחים אותו בניהול הקריירה ושעליהם לא יוכל לוותר. בשלב הבא עליו לשוב ולבחון מחדש את התקדמותו על בסיס המידע המצטבר ולבנות אסטרטגיה שתוביל אותו בניהול הקריירה שלו.

 

פסג"ה אשדוד שמה לה למטרה להטמיע את תפיסת ניהול הקריירה וללוות את עובדי ההוראה בעיר בתהליך זה.

לשם כך, הוקם צוות המוביל את החשיבה, הלמידה והתכלול של העשייה בתחום.

bottom of page